Spirometri-verktøyet

Spirometriverktøyet er tilgjengelig for alle lungesykdommer. Du kan enten aktivere vanlig spirometri eller spirometri med reversibilitet for pasienten. Denne artikkelen beskriver hvordan vanlig spirometri fungerer.

Konfigurere verktøyet

Du kan aktivere spirometriverktøyet for pasienten ved å velge det når du sender instruksjoner.

Velg om pasienten skal vente til en planlagt avtale for å utføre spirometrien (assistert) eller om de kan gjøre spirometrien selv ved å følge appens instruksjoner (solotesting).

Når du er ferdig, kan du sende de oppdaterte instruksjonene til pasienten. De vil motta en notifikasjon og et varsel i appen om de nye instruksjonene.

Hvordan pasienten utfører en spirometri

Enten du velger assistert testing eller solotesting, ser spirometriverktøyet likt ut for pasienten. Bare instruksjonene som vises over verktøyet, vil variere.

For å gjøre en spirometri må pasienten utføre følgende trinn:

 1. Gå til startsiden i appen og bla ned til spirometriverktøyet. Hvis Behandlingstest-verktøyet er aktivt, må de kanskje bytte fane fra Behandlingstest til Spirometri.
 2. Trykk på “Ny spirometriøkt”
 3. Førstegangsbrukere vil se en guide som forklarer hvordan verktøyet fungerer. De vil også bli informert når det ikke er trygt å utføre en spirometri.
 4. Fyll ut personopplysningene som trengs for å sette de riktige referansene
 5. Spirometeret kobles automatisk til
 6. Pasienten anbefales å gjøre tre spirometritester samtidig, med hvile i mellom. Imidlertid kan færre eller flere tester gjøres.
 7. Når økten er fullført, vil pasienten bare ha tilgang til det beste spirometriresultatet fra økten. Alle tester er imidlertid tilgjengelige i Careportal.

NB!

Etter endt økt vil pasienten fortsatt ha tilgang til spirometriverktøyet og kan utføre flere spirometriøkter etter behov.

Analyser resultatene

Du kan se resultatene av alle spirometriøktene ved å gå til pasientsiden i Careportal og klikke på fanen Spirometri.

Den nyeste spirometrien vises automatisk. Du kan velge å enten se individuelle økter eller et FEV1- og FVC-diagram over tid.

Individuelle økter

For individuelle økter velger du om du vil bruke GLI Quanjer referanseverdier eller Hedenström. Med GLI Quanjer vises også normalområdet i spirometrigrafen. Du kan se all detaljert testinformasjon i listen under grafen.

Over tid

Ved å klikke på Over tid i øvre venstre hjørne, kan du se FEV1- og FVC-verdiene fra all spirometri i en valgt periode. For detaljert informasjon om individuell spirometri, kan du klikke på et hvilket som helst datapunkt i diagrammet.

Reproduserbarhet

Reproduserbarhet er angitt ved siden av hver økt. Den kan være enten bra eller dårlig.

Kopiere informasjon

Hvis du trenger å kopiere informasjon fra en hvilken som helst spirometri, kan du ganske enkelt velge dem og klikke på Kopier-knappen øverst på listen. Dette kopierer dato, klokkeslett, økttype, FEV1, FVC og FEV1 / FVC fra hver økt med referansesammenligninger.

Var dette til hjelp?

  Har du et sekund? Fortell oss mer om hva du synes

  Takk som hjelper oss å forbedre oss!

  Har du flere spørsmål? Kontakt kundestøtte