AsthmaTuner blir MediTuner, for å kunne støtte enda flere mennesker!
14 Mar 2024

AsthmaTuner blir MediTuner, for å kunne støtte enda flere mennesker!

Vår reise begynte med et tydelig fokus på personer med astma. Til dags dato har vi hjulpet over 10 000 personer med astma med å finjustere behandlingen og forbedre livskvaliteten.

Men vi har lagt merke til at behovet strekker seg utover astma, og andre lungesykdommer trenger lignende støtte. Vårt mål er å fortsette å være en pålitelig ressurs for alle med en lungediagnose som trenger individuell støtte i egenomsorgen. Derfor har vi besluttet å gradvis endre navn til MediTuner!

MediTuner vil fungere som det overordnede navnet på de ulike verktøyene som er en del av vår produktportefølje, hvor astmaverktøy fortsatt vil utgjøre en betydelig del. Så hvis du ser oss som MediTuner – skaperne av AsthmaTuner, vil du forstå hvorfor.

Først ut er en oppdatering av nettsiden vår med nytt navn og ny nettadresse, medituner.com. Samtidig vil du fortsatt kunne nå siden gjennom den gamle nettadressen asthmatuner.se.

 

Vi ser frem til å fortsette denne reisen med deg!

Vennlig hilsen, MediTuner-teamet