13 Mar 2024

"Hemma när du kan, på sjukhus när du måste"

Vi vill tipsa alla att titta på det här inslaget från Norge där vi får träffa Alexander och Jakob som berättar om upplevelserna av att testa lungfunktionen när man vill.

”Det är värdefullt att kunna testa lungfunktionen när en situation uppstår, istället för att möjligheten bara finns när man är på sjukhuset. En hemspirometri ger dessutom bättre underlag för behandling och diagnostik”

På länken får du även läsa om ”Helse Møre og Romsdal (HMR) Nära” som är en satsning i Norge där man vill flytta hälsovårdstjänsterna närmare patienterna. Med hjälp av teknologi ska patienter erbjudas hel eller delvis behandling och uppföljning där de befinner sig.