Andning under press: En djupdykning i ansträngningsastma bland elitidrottare
3 Jan 2024

Andning under press: En djupdykning i ansträngningsastma bland elitidrottare

I den högpresterande världen av elitidrott står utövare ofta inför osynliga motståndare som kan vara lika utmanande som deras fysiska konkurrenter. Ett sådant hinder är ansträngningsastma, en åkomma som inte bara påverkar idrottarens välbefinnande utan också deras prestationer.

Vad är ansträngningsastma?

För att få en bättre förståelse för detta tillstånd och dess inverkan på idrottare, vände vi oss till Dr. Tonje, expert inom barnsjukdomar, allergologi och idrottsmedicin, och Emil, elitlöpare som har tampats med ansträngningsastma.

Dr. Tonje förklarar: "Ansträngningsastma uppstår i samband med fysisk ansträngning och  kan betraktas som en belastningsskada i luftvägarna. Precis som idrottare kan drabbas av överbelastning i ben eller höfter, kan lungorna överbelastas. Det intressanta är att kroppen, när den ställs inför denna typ av stress i lungorna, prioriterar blodflödet till detta område framför musklerna i benen. Detta resulterar i högre laktatnivåer i musklerna, vilket leder till tidig trötthet och 'stumma' ben, vilket påverkar löpkapaciteten negativt.

Så kan ansträngningsastma påverka träning

Emils började uppleva andningssvårigheter under träning i extrem kyla. "På sommaren känner jag mig stark, men när vintern kommer, är det som att springa med en konstant tyngd på bröstet. Det är något med ansträngningen, särskilt i kylan, som verkligen påverkar mig." “För idrottare som Emil, verkar det vara den ökade fysiska belastningen i samband med miljöfaktorer som kall luft som utlöser symptomen." säger Tonje. 

Behandling av ansträngningsastma

Dr. Tonje påpekar att behandling av ansträngningsastma kan vara komplicerad, särskilt eftersom standardbehandlingar som Ventolin inte alltid är effektiva för denna specifika typ. "Det handlar om att förstå varje idrottares unika triggers och anpassa en behandlingsplan därefter. För Emil är det tydligt att kall luft är en betydande faktor. Så vår strategi måste vara mer anpassad än en generell astmabehandling."

Hur vet man om man har det?

En viktig indikator på ansträngningsastma, enligt Dr. Tonje, är en märkbar dipp i lungfunktionen, ofta mer än 10%, under eller som oftast inom 10 minuter efter ansträngning. "Det är här verktyg som AsthmaTuner kommer in i bilden," förklarar hon. "Genom att använda en lungfunktionsmätare under träning kan Emil och andra idrottare övervaka sina värden i realtid, vilket ger oss ovärderlig information för att anpassa deras behandlingsplaner."

Utredning av ansträngningsastma

För att noggrant utvärdera och hantera hans tillstånd, kommer Emil att genomgå en intensiv tvåveckors utvärderingsperiod med AsthmaTuners utredningsverktyg. Detta inkluderar detaljerade ansträngningstester och daglig övervakning av hans lungfunktion och symptom.

Dr. Tonje betonar att, precis som med alla belastningsskador, när det blir för mycket av något, blir det sämre. "Ansträngningsastma kräver att vi tänker på atletens hälsa holistiskt. Det handlar inte bara om att behandla symtomen utan att förstå den underliggande belastningen och arbeta för att minimera dess inverkan. Det är en ständig process av justering och anpassning. Vi hoppas att genom denna utvärdering kunna isolera de exakta villkoren som förvärrar hans symptom och skräddarsy en behandlingsmetod som hjälper honom att prestera optimalt under alla förhållanden”.

Med rätt behandling, finns inga hinder

Emils berättelse är en viktig påminnelse om att högpresterande idrott kräver mer än bara fysisk styrka och uthållighet. Det kräver också en förståelse och hantering av de osynliga faktorer som kan påverka en idrottares förmåga. Genom anpassade strategier och innovativa behandlingsmetoder fortsätter idrottare som Emil att pressa gränserna och övervinna hinder, både på och utanför banan.