”AsthmaTuner gör mig till en bättre vårdgivare”

Spara värdefull tid och förbättra vårdkvaliteten med våra digitala lösningar. Skräddarsydda behandlingsplaner, egenmonitorering och robusta data skapar överlägsna hälsoresultat.

Så fungerar det

Med vår bluetooth-anslutna spirometer kan patienter enkelt spåra sin lungfunktion, när som helst och var som helst

Patienten får objektiva bedömningar och optimerad behandling mellan besöken i AsthmaTuner-appen

Vår webbaserade Careportal hjälper dig att följa, diagnostisera och göra grundliga uppföljningar av dina patienter

Kom igång

Våra lösningar

Våra verktyg är utvecklade för flera lungsjukdomar, och vi lägger hela tiden till fler.

LösningAstmaKOLCystisk FibrosLungtransplantation
Digital Hemspirometri
Spirometri med Reversibiltet
Individuell Behandlingsplan
Behandlingskoll (FEV1)
PEF Utvärdering

Kliniskt bevisad effekt

Grundad av astmaforskare, utvecklad av erfaren vårdpersonal. Våra användare visar betydande förbättringar i sina hälsoresultat.

Se forskningen bakom vår framgång

Förenklad diagnostisering och test

Digital Hemspirometri

Patienter kan enkelt utföra spirometrier, med eller utan reversibilitet, hemifrån

 

Digital PEF Utvärdering

Få insikter från 14 dagars patientdata med vårt utvärderingsverktyg, vilket leder till mer exakta och kostnadseffektiva diagnoser

Unik tjänst med personliga behandlingsplaner

Vi är den enda tjänsten på marknaden som erbjuder individuella behandlingsplaner baserade på symtom och lungfunktion. Genom att utföra en snabb koll (FEV1) kan din patient få rätt behandling mellan uppföljningsbesöken.

Effektiva uppföljningar

Uppföljningar tar 54 % mindre tid när du använder AsthmaTuner jämfört med traditionell vård. I vår Careportal får du en snabb överblick över hur dina patienter mår, och tillförlitliga data att basera dina behandlingsrekommendationer på.

Förbättrad patientutbildning

Att navigera i den stora mängd information som behövs för att framgångsrikt hantera sitt tillstånd kan vara överväldigande. Våra verktyg är fria från medicinsk jargong och tillhandahåller viktig information i rätt tid, vilket säkerställer att dina patienter förstår vad de behöver.

Hjälp till att forma våra verktyg! Anmäl dig till vår testpool

Hjälp oss utveckla morgondagens lösningar. Anmäl dig för att gå med i vår testpool och påverka nästa generations verktyg för lunghälsa. Din input är viktig!


  Tack för att du gick med i vår testpool!

  Vi hör av oss när vi har något för dig att testa.

  Vanliga frågor

  Finns det några kliniska bevis bakom era verktyg?

  Ja, våra verktyg backas upp av kliniska studier och CE-märkning. Läs gärna mer om forskningen på sidan Forskning.

  Är AsthmaTuner subventionerad i sjukvården?

  AsthmaTuners digitala spirometer ingår i högkostnadsskyddet. Subventionen innebär att AsthmaTuner kan förskrivas utan kostnad för barn med okontrollerad astma, enligt TLVs beslut.

  Hur kommer jag igång?

  Om du vill erbjuda dina patienter våra verktyg, hör av dig till oss på info@medituner.com så hjälper vi dig!

  Hur ofta använder patienterna era verktyg?

  Hur ofta verktygen används varierar från patient till patient och beror på deras specifika vårdbehov. Våra verktyg är utformade för att vara flexibla, så att patienterna kan använda dem så ofta som det behövs. Det som är anmärkningsvärt är att våra verktyg har sett en betydande ökning av patienters engagemang jämfört med traditionella vårdmetoder.

  Vissa patienter kan använda dem dagligen för att övervaka sitt tillstånd noga, särskilt under symtomutbrott eller förändringar i deras behandlingsplan. Andra kan använda dem mindre ofta, till exempel på vecko- eller månadsbasis, för att spåra deras övergripande framsteg och se till att deras astma eller andningsbesvär förblir välbehandlade. En högre nivå av patientengagemang ger individer möjlighet att ta en mer aktiv roll i sin hälsa, vilket leder till bättre resultat.

  Vilka data görs tillgängliga genom testning?

  De data som görs tillgängliga genom testning beror på vilka verktyg som används. Här är en översikt över de typer av data som samlas in:

  1. Lungfunktionsdata (spirometri): Spirometri är ett vanligt test som mäter hur mycket luft du kan andas in och ut ur lungorna. Den innehåller viktiga parametrar som:
   • Forcerad utandningsvolym på 1 sekund (FEV1): Volymen luft som andas ut kraftigt under den första sekunden av ett spirometritest.
   • Forced Vital Capacity (FVC): Den totala volymen luft som andas ut kraftigt efter en djup inandning.
   • Peak Expiratory Flow (PEF): Den maximala hastighet med vilken en person kan andas ut luft under ett forcerat andetag.
   • FEV1/FVC-förhållande: Förhållandet mellan FEV1 och FVC, som används för att bedöma luftflödeshinder.
  2. Symtom: Patienter kan rapportera sina luftvägssymtom och triggers. Dessa symtom är värdefulla för att bedöma sjukdomskontroll och progression.
  3. Ansträngningstest: Data från ansträngningstester, som utvärderar lungfunktionen under fysisk aktivitet, kan inkludera väder, temperatur, typ av ansträngning, höjd, maxpuls, hjärtfrekvens efter ansträngning och FEV1.
  4. Reversibilitetstest: Reversibilitetstester bedömer hur en patient svarar på bronkdilaterande läkemedel. Data inkluderar förändringar i lungfunktionsvärden före och efter användning av läkemedel.
  5. Anpassade behandlingsplaner: Appen kan ge personliga behandlingsplaner baserat på patientens tillstånd och testresultat.
  6. Historiska data: Alla testresultat och historiska data lagras i appen och Careportal som referens, vilket gör det möjligt för patienter och vårdgivare att spåra förändringar över tid.
  7. Säker dataöverföring: Patientdata överförs på ett säkert sätt till vårdgivaren, vilket säkerställer sekretess och efterlevnad av dataskyddsbestämmelser.

  Det är viktigt att notera att de specifika data som samlas in kan variera beroende på patientens tillstånd, vilken typ av tester som utförs och vårdgivarens preferenser. Alla data som samlas in används för att följa och hantera symptom effektivt, skräddarsy behandlingsplaner och förbättra patientresultaten.

  Hur tillförlitliga är testresultaten?

  Våra testresultat är mycket tillförlitliga och ger exakta data som är avgörande för effektiv behandling. Dessutom finns det inget behov av spirometerkalibrering.

  Är spirometern CE-märkt?

  Ja, vår spirometer är CE-märkt, vilket garanterar säkerhet och noggrannhet.

  Kommer spirometern med en garanti?

  Spirometern levereras med 2 års garanti, men håller ofta mycket längre än så.

  Behöver jag installera något för att använda Careportal?

  Inga installationer behövs. Careportal är en webbaserad plattform som du når direkt via din webbläsare. Det är bara att logga in och börja hantera dina patienters hälsa på ett enkelt sätt.

  Vill du starta upp? Kontakta oss!

  Om du har frågor eller vill komma igång med våra produkter, skicka ett meddelande till oss. Vi svarar normalt inom ett dygn.


   Tack för ditt meddelande!

   Vi hör av oss inom ett dygn.