Framtidens lungvård

Med våra verktyg är det lättare än någonsin för vårdgivare och patienter att samarbeta mot en livsstil där symtomen inte står i vägen.

5000 + Patienter

150 + Partnerkliniker

1000 + Vårdgivare

Nu kan jag enkelt hjälpa och följa patienter utan att de behöver lämna hemmet

Våra beprövade metoder, enkla tester, personliga vårdplaner, effektiva uppföljningar och patientutbildning samverkar för att hjälpa dig att ge exceptionell vård.

  • Bevisade hälsovinster
  • Personliga behandlingsplaner
  • Enkel testning
  • Effektiva uppföljningar
  • Förbättrad patientutbildning
Se hur vi stödjer vårdgivare

Jag borde inte behöva en doktorsexamen för att förstå vad som händer i min egen kropp

Våra intuitiva verktyg ger patienter och deras nära och kära allt de behöver för att följa, behandla och förstå deras lungsjukdom.

  • Förstå dina triggers
  • Stoppa symptom snabbare
  • Mindre sjukdagar
  • Sinnesro för nära och kära
Se hur vi hjälper patienter

MediTuner i samarbete med Karolinska Institutet

MediTuner grundades 2014 av två specialister på luftvägssjukdomar och är dedikerat till att skapa banbrytande egenvårdssystem och hemdiagnostik för lungsjukdomar. Vårt mål: Ge patienter möjlighet att leva symtomfria liv.

Om oss