Utvärderingsverktyget

Utredningsverktøyet brukes til å vurdere om en pasient har astma.

Konfigurera verktyget

Du kan aktivera utvärderingsverktyget för din patient genom att välja det när du skickar instruktioner.

När du är klar kan du skicka de uppdaterade instruktionerna till din patient. De kommer att få en avisering och ett meddelande i appen om sina nya instruktioner.

Hur patienten utför utvärderingen

Under den 14 dagar långa utvärderingen uppmanas patienterna att göra 3 FEV1-tester på morgonen och eftermiddagen. Testning när symtom uppstår uppmuntras också. Triggers, FEV1 och PEF värden registreras för varje session.

För att starta sin utvärdering behöver patienten göra följande steg:

 1. Gå till startsidan i appen och scrolla ner till Utvärderingsverktyget. Om verktyget Behandlingskoll är aktivt kan de behöva byta flik till Utvärdering.
 2. Tryck på “Nytt utvärderingstest”
 3. Förstagångsanvändare kommer att se en guide som förklarar hur verktyget fungerar.
 4. Utför tre lungtester. PEF-värden visas för varje test.
 5. Logga om du har tagit någon lindrande medicin, är på jobbet eller i skolan och om du har haft några symtom. Du kan lämna en valfri kommentar.
 6. Gör en ny session igen på eftermiddagen för att räkna dagen som avklarad. Endast slutförda dagar räknas in i utvärderingsperioden på 14 dagar.

Patienten kan se sin testhistorik genom att trycka på ytan för sin historik på utvärderingskortet.

Visa resultaten

Du kan se resultatet från utvärderingen genom att gå till patientsidan i Careportal och klicka på fliken Utvärdering.

Du kommer att se en graf med alla testresultat. Om det behövs kan du ändra vyn från Hela perioden till Vecka eller Dag.

Du kan visa antingen PEF-värden eller FEV1-värden. Under grafen finns en tabell som visar den dagliga och veckovisa variabiliteten. Du har också möjlighet att ladda ner alla resultat som en CSV-fil.

Hjälpte artikeln dig?

  Tid över? Berätta mer om dina synpunkter


  Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

  Har du fler frågor? Kontakta support