Spirometriverktyget

Spirometriverktyget är tillgängligt för alla lungsjukdomar. Du kan antingen aktivera vanlig spirometri eller spirometri med reversibilitet för din patient. Den här artikeln beskriver hur vanliga spirometrier fungerar.

Konfigurera verktyget

Du kan aktivera spirometriverktyget för din patient genom att välja det när du skickar instruktioner.

Välj om patienten ska vänta på ett schemalagt möte för att utföra spirometrin (assisterad) eller om de kan göra spirometrin själva genom att helt enkelt följa appens instruktioner (solotestning).

När du är klar kan du skicka de uppdaterade instruktionerna till din patient. De kommer att få en avisering och ett meddelande i appen om sina nya instruktioner.

Så utför patienten ett spirometritest

Oavsett om du väljer assisterad testning eller solotestning ser spirometriverktyget likadant ut för patienten. Endast instruktionerna som visas ovanför verktyget kommer att skilja sig åt.

 

För att göra en spirometri måste patienten utföra följande steg:

 1. Gå till startsidan i appen och scrolla ner till spirometriverktyget. Om verktyget Behandlingskoll är aktivt kan de behöva byta flik från Behandlingskoll till Spirometri.
 2. Tryck på “Ny spirometrisession”
 3. Förstagångsanvändare kommer att se en guide som förklarar hur verktyget fungerar. De kommer också att informeras om när det inte är säkert att utföra en spirometri.
 4. Fyll i personuppgifter som behövs för att ange rätt referensvärden
 5. Spirometern ansluts automatiskt
 6. Patienten rekommenderas att göra tre spirometrier vid ett tillfälle, med vila emellan. Men färre eller fler tester kan göras.
 7. När sessionen är klar kommer patienten endast att ha tillgång till det bästa spirometriresultatet från sessionen. Alla tester är dock tillgängliga i Careportal.

 

Notera

Efter avslutad session kommer patienten fortfarande att ha tillgång till spirometriverktyget och kan utföra fler spirometrisessioner efter behov.

Analysera resultaten

Du kan se resultaten från alla spirometrisessioner genom att gå till patientsidan i Careportal och klicka på fliken Spirometri.

Den senaste spirometrin visas automatiskt. Du kan välja att antingen visa enskilda sessioner eller ett FEV1- och FVC-diagram över tid.

Individuella sessioner

För enskilda sessioner, välj om du vill använda GLI Quanjer-referensvärden eller Hedenström. Med GLI Quanjer visas även normalintervallet i spirometrigrafen. Du kan se all detaljerad testinformation i listan under grafen.

Över tid

Genom att klicka på Över tid i det övre vänstra hörnet kan du se FEV1- och FVC-värdena från alla spirometrier under en vald period. För detaljerad information om enskilda spirometrier kan du klicka på valfri datapunkt i diagrammet.

Reproducerbarhet

Reproducerbarhet anges bredvid varje session. Det kan vara antingen bra eller dåligt.

Kopiera information

Om du behöver kopiera information från någon spirometri kan du helt enkelt markera dem och klicka på knappen Kopiera högst upp i listan. Detta kopierar datum, tid, sessionstyp, FEV1, FVC och FEV1/FVC från varje session med jämförelser med referensvärden.

Hjälpte artikeln dig?

  Tid över? Berätta mer om dina synpunkter


  Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

  Har du fler frågor? Kontakta support