Spirometri med reversibilitet

Spirometriverktyget är tillgängligt för alla lungsjukdomar. Du kan antingen aktivera vanlig spirometri eller spirometri med reversibilitet för din patient. Den här artikeln beskriver hur spirometrier med reversibilitet fungerar.

Konfigurera verktyget

Du kan aktivera spirometri med reversibilitet för din patient genom att välja det när du skickar instruktioner.

Välj om patienten ska vänta på ett bokat möte för att utföra reversibilitetstestet (assisterad) eller om de kan göra reversibilitetstestet själva genom att helt enkelt följa appens instruktioner (solotestning).

När du är klar kan du skicka de uppdaterade instruktionerna till din patient. De kommer att få en avisering och ett meddelande i appen om sina nya instruktioner.

Instruera din patient om vilken medicin som ska användas

Det är inte möjligt att skicka instruktioner om vilka läkemedel som ska användas för testet via Careportal och appen. Det är mycket viktigt att du kommunicerar till din patient vilken medicin de ska använda för testet och om de ska använda sin vanliga medicin före testet.

Du måste också informera dem om de behöver vila längre än standardtiden på 15 minuter efter att de tagit sin medicin.

Så utför patienten ett reversibilitetstest

Oavsett om du väljer assisterad eller solotestning kommer reversiblitetstestverktyget att se likadant ut för patienten. Endast instruktionerna som visas ovanför verktyget kommer att skilja sig åt.

Om de tidigare hade vanliga spirometrier aktiverade kommer spirometriverktyget tillfälligt att ändras för att uppmana patienten att göra ett reversibilitetstest.

För att göra ett reversibilitetstest måste patienten utföra följande steg:

 1. Gå till startsidan i appen och scrolla ner till spirometriverktyget. Om verktyget Behandlingskoll är aktivt kan de behöva byta flik från Behandlingskoll till Spirometri.
 2. Tryck på “Ny reversibilitetssession”
 3. Patienten kommer att se en guide som förklarar hur verktyget fungerar. De kommer också att informeras när det inte är säkert att utföra en spirometri.
 4. Fyll i personuppgifter som behövs för att ange rätt referensvärden
 5. Spirometern ansluts automatiskt
 6. Patienten rekommenderas att göra tre spirometrier under “Före inhalator-sessionen”, med vila emellan. Men färre eller fler tester kan göras.
 7. När “Före inhalator-sessionen” är klar, ta din medicin och starta 15-minuterstimern.
 8. Starta “Efter inhalator-sessionen” när timern har tagit slut.
 9. Slutför ytterligare tre spirometrier.
 10. När sessionen “Efter inhalator” är klar uppmanas patienten att kontakta sin vårdgivare för att meddela att testet är klart.

Patienten kommer att ha tillgång till det bästa spirometriresultatet från före- och eftersessionen. Alla testresultat är dock tillgängliga i Careportal.

Obs!

Efter avslutad session kommer patienten endast att ha tillgång till det vanliga spirometriverktyget. Om de behöver göra om testet måste du skicka instruktionerna igen.

Analysera resultaten

Du kan se resultaten från alla spirometrisessioner genom att gå till patientsidan i Careportal och klicka på fliken Spirometri.

Den senaste spirometrin visas automatiskt. Du kan välja att antingen visa enskilda sessioner eller ett FEV1- och FVC-diagram över tid.

Individuella sessioner

För enskilda sessioner, välj om du vill använda GLI Quanjer-referensvärden eller Hedenström. Med GLI Quanjer visas även normalintervallet i spirometrigrafen. Du kan se all detaljerad testinformation i listan under grafen.

Över tid

Genom att klicka på Över tid i det övre vänstra hörnet kan du se FEV1- och FVC-värdena från alla spirometrier under en vald period. För detaljerad information om enskilda spirometrier kan du klicka på valfri datapunkt i diagrammet.

Reproducerbarhet

Reproducerbarhet anges bredvid varje session. Det kan vara antingen bra eller dåligt.

Kopiera information

Om du behöver kopiera information från någon spirometri kan du helt enkelt markera dem och klicka på knappen Kopiera högst upp i listan. Detta kopierar datum, tid, sessionstyp, FEV1, FVC och FEV1/FVC från varje session med jämförelser med referensvärden.

Hjälpte artikeln dig?

  Tid över? Berätta mer om dina synpunkter


  Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

  Har du fler frågor? Kontakta support