🎃 Är det din astma som spökar? Så känner du igen tecknen
3 Nov 2023

🎃 Är det din astma som spökar? Så känner du igen tecknen

Halloween är en tid för spöklika berättelser och hemsökta hus. Men för personer med astma kan den verkliga skräcken vara att uppleva oroande symptom.  

Vanliga symptom som kan spöka:

  • Andfåddhet: Precis som känslan du får när du blir skrämd av en scen i en skräckfilm, kan du uppleva plötslig svårighet att andas. 
  • Väsande andning: Detta symptom kan låta spöklikt, en vissling som uppstår med varje andetag.
  • Hosta: Ihållande, särskilt på natten. 
  • Tryck över bröstet: Det kan kännas som om det finns ett osynligt band runt bröstet som stramas åt med varje försök du gör för att andas normalt.

Utvärdera dina astmasymptom:

Om du misstänker astma, kontakta din vårdgivare. Om de är partner med AsthmaTuner kan du använda våra tjänster för en grundlig bedömning. Du kan också kontakta Min Doktor direkt, genom deras digitala astmautvärdering