Patientinformation

På sidan med patientinformation kan du se patientuppgifter, se och redigera de senaste instruktionerna, skicka SMS-påminnelser, tilldela vårdgivare och beställa spirometrar.

Uppgifter om patienten

Patientuppgifterna visas till vänster och innehåller kontaktuppgifter samt den information som behövs för att beräkna referensvärden för patienten. 

Som vårdgivare kan du redigera telefonnumret till patienten om du märker att det är felaktigt. Patienten kommer att meddelas om att deras nummer har uppdaterats.

Senaste instruktionerna

Här kan du se de senaste instruktionerna och när de skickades till patienten, samt redigera dem. Du har också möjlighet att skicka SMS-påminnelser.

Under instruktionerna listas nyligen utförda uppgifter, till exempel lungtester som patienten har utfört.

Vårdgivare

På höger sida kan du tilldela vårdgivare till patienten.

Beställ spirometer

Om det är tillämpligt för din klinik kan du också beställa en spirometer till patienten och se status för din beställning.

Export

Om du vill skriva ut eller spara den här sidan som en PDF-fil kan du klicka på Exportera längst ned till höger i vyn.

Hjälpte artikeln dig?

    Tid över? Berätta mer om dina synpunkter


    Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

    Har du fler frågor? Kontakta support