Vilka lungsjukdomar är era lösningar till för?

Våra lösningar är användbara för en rad olika lungsjukdomar, bland annat:

  1. Astma: Våra verktyg är främst utvecklade för personer med astma och hjälper dem att effektivt övervaka sina symtom, lungfunktion och utvärdera sin behandling.
  2. KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom): Även om verktygen utformades för astma är vissa av våra verktyg, som spirometri, också värdefulla för KOL-patienter. Vi arbetar aktivt med att utöka vårt erbjudande för att bättre passa KOL-patienters behov.
  3. Cystisk fibros: Vårt spirometriverktyg är användbart för personer med cystisk fibros för att övervaka deras lungfunktion och allmänna andningshälsa.
  4. Lungtransplantationspatienter: Lungtransplanterade kan dra nytta av vårt spirometriverktyg, som hjälper till att övervaka deras tillstånd efter transplantationen.

Hjälpte artikeln dig?

    Tid över? Berätta mer om dina synpunkter

    Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

    Har du fler frågor? Kontakta support